image

Kantharos

PODVODNA ARHEOLOGIJA

ISTAKNUTI PROJEKTI

1
godina

✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju lokaliteta Štambedar u Hvaru u suradnji sa Hrvatskim restauratorskim zavodom
✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju lokaliteta Šćedro brodolom u suradnji sa Umjetničkom akademijom u Splitu
✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju lokaliteta Sikuli – Resnik u suradnji sa Sveučilištem u Zadru

1
godina

✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju lokaliteta Ričul u suradnji sa Sveučilištem u Zadru
✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju prilikom izgradnje luke u Sućurju na otoku Hvaru u suradnji sa Umjetničkom akademijom u Splitu
✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju lokaliteta Štambedar u Hvaru u suradnji sa Hrvatskim restauratorskim zavodom
✓ Sudjelovanje na podvodnom arheološkom istraživanju lokaliteta Šćedro Rake i Šćedro brodolom u suradnji sa Umjetničkom akademijom u Splitu
✓ Podvodno arheološko istraživanje uvale Vičja luka na Braču u suradnji sa Arheološkim muzejem u Splitu

IMPRESSUM

Adresa

Kantharos d.o.o.
Ive Roića 61
21450 Hvar
OIB: 89143980426

Direktor

Eduard Visković

Mobitel

098894891

Email

kantharos.hvar@gmail.com

© All rights reserved Kantharos d.o.o.

Pratite nas na