Arheo

Kantharos

KOPNENA ARHEOLOGIJA

ISTAKNUTI PROJEKTI

1
godina

✓ Arheološko istraživanje i nadzor na trasi EVN plinovoda u Solinu
✓ Arheološko istraživanje i nadzor na više lokacija prilikom izgradnje odvodnje u gradu Hvaru za naručitelja Odvodnja d.o.o Hvar
✓ Arheološko istraživanje u vrtu palače Radošević u sklopu projekta izgradnje nove Gradske knjižnice i čitaonice u Hvaru
✓ Arheološka istraživanja privatnih kuća u Solinu i okolici
✓ Arheološka istraživanja privatnih kuća u Splitu
✓ Arheološko istraživanje na otočiću Stipanska za naručitelja Općina Šolta
✓ Arheološka istraživanja privatnih kuća u gradu Hvaru i na otoku Hvaru
✓ Arheološko istraživanje i nadzor na trasi EVN plinovoda u Splitu
✓ Arheološka istraživanja prilikom obnove objekata javne namjene u gradu Hvaru za naručitelja Grad Hvar.

1
godina

✓ Arheološko istraživanje za tvrtku Avocons u Solinu
✓ Arheološki nadzor prilikom obnove hotela Palace u Hvaru
✓ Arheološko istraživanje kule Tor u Jelsi financirano sredstvima Ministarstva kulture
✓ Arheološko istraživanje rimskih vila u Starogradskom polju financirano sredstvima Ministarstva kulture
✓ Arheološko istraživanje na trasi budućeg Splitskog metroa u Solinu, lokalitet Širina
✓ Arheološko rekognosciranje hvarskih Njiva financirano sredstvima Ministarstva kulture
✓ Arheološko istraživanje i nadzor na trasi EVN plinovoda u Solinu
✓ Arheološko istraživanje u vrtu župne kuće u Hvaru financirano sredstvima Ministarstva kulture
✓ Arheološko rekognosciranje prilikom izrade UPU Bašanija istok za grad Umag
✓ Više arheoloških istraživanja privatnih kuća u Solinu i okolici

1
godina

✓ Arheološki nadzor prilikom obnove hotela Palace u Hvaru
✓ Arheološko istraživanje u gradskoj vijećnici – Loggi u Hvaru
✓ Arheološki nadzor prilikom uređenja ceste Put Salone u Solinu
✓ Arheološki nadzor prilikom čišćenja bedema i putova antičke Salone u Solinu
✓ Arheološki nadzor prilikom uređenja Dioklecijanove ulice u Solinu
✓ Arheološko istraživanje Donje kule Kneževe palače u Hvaru
✓ Više arheoloških istraživanja u gradu Solinu
✓ Arheološko istraživanje crkve sv. Marije u Jelsi
✓ Arheološki nadzor prilikom izgradnje odvodnje u kvartu Grodi u Hvaru

1
godina

✓ Arheološki nadzor prilikom produženja operativne obale Rive – Hvar
✓ Arheološki nadzor i istraživanje prilikom obnove Mandrača – Hvar
✓ Arheološko istraživanje u kući Babić/Jelušić – Hvar
✓ Arheološko istraživanje u kući Sina ex. Finac – Hvar
✓ Arheološko istraživanje u hotelu Palace i Crvenom salonu – Hvar
✓ Arheološki nadzor u crkvi sv. Duha – Hvar
✓ Arheološko istraživanje u kući Galić – Hvar
✓ Arheološki nadzor prilikom izgradnje kuće Sina ex. Finac – Hvar

1
godina

✓ Nadzor prilikom gradnje kuće Hosta
✓ Nadzor prilikom obnove crkve sv. Magdalene

IMPRESSUM

Adresa

Kantharos d.o.o.
Ive Roića 61
21450 Hvar
OIB: 89143980426

Direktor

Eduard Visković

Mobitel

098894891

Email

kantharos.hvar@gmail.com

© All rights reserved Kantharos d.o.o.

Pratite nas na