Kantharos

FOTOGRAFIJA I FOTOGRAMETRIJA

Tvrtka nudi usluge profesionalnog fotografiranja te fotografiranja i snimanja iz zraka dronom za što je registrirana pri Agenciji za civilno zrakoplovstvo te usluge fotogrametrije.

Usluge...

PROJEKTI

✓ 2019 – Projekt fotografiranja svih 30 predstava hvarskih ljetnih priredbi za grad Hvar.
✓ 2019 – Fotografiranje za potrebe marketinga Sunčanog Hvara d.d.
✓  2011 – 2018 – Suradnja s gradom Hvarom
✓  2014 – Projekt fotografiranja otoka Hvara za Regionalnu razvojnu agenciju SDŽ –
RERA Split priprojektu Adristorical Lands.
✓ 2014 – Fotografiranje otoka Hvara, Visa i Šolte za službenu brošuru Lokalne akcijske grupe Škoji Hvar
✓ 2016 – Suradnja s udrugom „Pjover“.
Fotografiranje festivala Lavande
✓  2016 – 2018 – Suradnja s tvrtkom Shire u.o
Fotografiranje i video snimanje jahte, restorana i smještajnih objekata
✓ 2018 – Suradnja s Agencijom za upravljanje Starogradskim poljem
Snimanje arheloških lokaliteta u Starogradskom polju
✓ 2017 – 2018 – Suradnja s tvrtkom Sunčani Hvar d.d.
Fotografiranje smještajnih objekata i hotela

IMPRESSUM

Adresa

Kantharos d.o.o.
Ive Roića 61
21450 Hvar
OIB: 89143980426

Direktor

Eduard Visković

Mobitel

098894891

Email

kantharos.hvar@gmail.com

© All rights reserved Kantharos d.o.o.

Pratite nas na