Fotografiranje

Tvrtka također nudi usluge profesionalnog fotografiranja te fotografiranja iz zraka dronom za što je registrirana pri Agenciji za civilno zrakoplovstvo. 

Kontakt

Kantharos j.d.o.o.

Ive Roića 61

21450 Hvar

 

Eduard Visković

Mob: 098 894 891