Arheološki nadzor uslijed radova na produženju obale Rive u gradu Hvaru. Nadzor je izvršio arheolog Eduard Visković u ožujku 2017. godine. Pošto su radovi bili podmorski te je kopneni arheolog bio obaviješten pri kraju radova spašeno je samo ono što su radnici na gradilištu sačuvali iz iskopa. Riječ je o nekoliko grla amfora koje su datirane od 1. st.pr.Kr do 6. st.po.Kr.