Tvrtka Kantharos j.d.o.o. osnovana je početkom 2017. godine nakon što je direktor više godina radio na arheološkim terenima za druge institucije i arheološke tvrtke. Tvrtka je registrirana za poslove arheoloških istraživanja, izradu arheoloških elaborata, sondažna arheološka istraživanja, arheološki nadzor, zaštitna arheološka istraživanja, sustavna arheološka istraživanja te izradu nacrtne dokumentacije.