Uslijed istražnih konzervatorsko – arheoloških radova na obnovi i rekonstrukciji Hotela Palace na adresi Trg sv. Stjepana 5, u svibnju i srpnju 2017. godine izvršeno je arheološko istraživanje u ukupnom trajanju od 30 radnih dana. Arheološko istraživanje izveli su arheolozi Eduard Visković i Luka Godina.
Lokacija arheološkog istraživanja nalazi se na mjestu nekadašnjeg sklopa kneževe palače u Hvaru, na jugozapadnom kutu Grode. Istraživanje je podijeljeno na vanjski i unutarnji sektor s ukupno 7 arheoloških sondi. Glavni cilj istraživanja je bio dokumentirati ostatke sklopa kneževe palače te ostatke gradskih zidina. U vanjskom sektoru, u vrtu hotela Palace, pronađen je sjeverozapadni dio Donje kule Kneževe palače s topovskim otvorima u zidu iz 16. stoljeća. Ovi nalazi su nakon istraživanja zatrpani, ali projektom rekonstrukcije Hotela Palace predviđena je njegova konzervacija i restauracija čime će se prezentirati javnosti. Unutarnji sektor dao je puno više nalaza. Utvrđene su četiri kulturne cjeline. Željeznodobni kulturni horizont s keramikom lokalne proizvodnje i izdvojenim ulomcima stranog importa, antički kulturni horizont s keramikom i arhitekturom, kasnoantički horizont s keramikom i arhitekturom te srednjovjekovni kulturni horizont.